Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

dZIEŃ EDUKACJI W ZESPOLE SZKÓŁ

14„Uważajcie naukę za wielki dar”
Pod takim hasłem 14 października 2016 r. społeczność szkolna Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej świętowała Dzień Patrona Gimnazjum Św. Jana Pawła II, Dzień Edukacji Narodowej oraz ślubowanie uczniów I klas gimnazjum i pasowanie na ucznia I klasy szkoły podstawowej.

Uroczystym wprowadzeniem sztandaru gimnazjum i odśpiewaniem szkolnego hymnu oraz powitaniem zaproszonych gości: z-ca wójta gminy Panią Dorotę Krzyżak i Panią Annę Nowak - Dyrektor GZEAS, Pana Waldemara Sztogrina - dyrektora GCKiCz w Jołowej oraz wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów, Pani Dyrektor Aneta Janaś rozpoczęła pierwszą część uroczystości. W swoim wystąpieniu, przywołując słowa Wielkiego Polaka Świętego Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”, życzyła wszystkim, by myśl Jego wcielać w życie, by nie były to tylko puste słowa. Podkreślała rolę współpracy i dziękowała za miłą atmosferę.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor uczniowie pierwszych klas złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Kolejnym punktem programu był montaż słowno muzyczny poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II zaprezentowany przez uczniów klas pierwszych oraz szkolny chór.  Była to okazja do wspomnień i refleksji.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część uroczystości z udziałem szkoły podstawowej, poświęcona Dniu Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor złożyła życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły i poprosiła o zabranie głosu Panią Dorotę Krzyżak, która po złożeniu życzeń wręczyła nauczycielom nagrody Wójta Gminy Jodłowa. Pracę nauczycieli doceniła również Pani Dyrektor i wręczyła nagrody Dyrektora Szkoły. Także uczniowie odebrali nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Święto Edukacji Narodowej wierszem, piosenką i tańcem uczcili uczniowie, którzy na zakończenie złożyli wszystkim świętującym życzenia, wręczając symboliczne kwiaty.

Młodzież gimnazjalna po tej części uroczystości udała się na spotkania z wychowawcami klas, a na sali gimnastycznej uczniowie szkoły podstawowej byli świadkami pasowania na uczniów kolegów i koleżanek z klasy pierwszej, którzy przed ceremonią pasowania przedstawili program artystyczny przygotowany na tę okazję.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor zaprosiła nauczycieli na ciasto i kawę. Tym słodkim akcentem zakończył się 14 października 2016 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Jodłowej.