Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

DSC 097719 czerwca 2019 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2018/2019, które rozpoczęło się mszą świętą w Sanktuarium Dzieciątka Jezus pod przewodnictwem księdza dr Zenona Tomasiaka, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna. Po mszy świętej  na sali gimnastycznej wprowadzeniem  Pocztu Sztandarowego i odśpiewaniu Hymnu Polski uczniowie klas czwartych w montażu słowno-muzycznym wesołymi wierszami, pożegnali szkołę i zachęcali do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. Dyrektor szkoły Pani Aneta Janaś krótko podsumowała miniony  rok szkolny.

Następnie w imieniu wójta  gminy Jodłowa Pana Jana Janiga, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pani Anna Nowak podziękowała nauczycielom, rodzicom i uczniom za trud, pracę, zaangażowanie  życząc wszystkim udanych, miłych wakacji.
Podsumowaniem  minionego roku szkolnego było wręczenie przez Panią Dyrektor świadectw i nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz za wzorową frekwencję. Były również listy gratulacyjne dla  rodziców uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum.
Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz wychowawcami rozeszli się do klas, gdzie nastąpiło wręczenie świadectw pozostałym uczniom oraz pożegnanie z wychowawcą.