Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

Podsumowanie obchodów Roku Matematyki

20191210 122526W konkursie „Łamogłówki matematyczne i logiczne” wzięli udział reprezentanci wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Jodłowa. Dwuosobowe drużyny podzielone na dwie grupy wiekowe zmierzyły się z zadaniami matematycznymi różnego typu.

W kategorii uczniów klas IV – VI konkurs składał się z kilku etapów. W etapie I każdy uczestnik rozwiązywał jedno zadanie, w etapie II uczniowie odpowiadali drużynowo. W etapach kolejnych uczniowie odpowiadali na pytania typu prawda/fałsz, odczytywali znaki rzymskie, rozwiązywali krzyżówki, układali podany wzór tangramu oraz  uzupełniali magiczny kwadrat. Każdy z etapów był oddzielnie punktowany, a suma wyznaczała kolejność zajmowanych miejsc.

Rozstrzygnięcie konkursu „Świat trójkątów, czworokątów i innych figur”

Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Matematyczno – Plastycznego „Świat trójkątów, czworokątów i innych figur”

Na konkurs matematyczno – plastyczny „Świat trójkątów, czworokątów i innych figur” wpłynęło 28 prac uczniów klas I – III ze szkół podstawowych z terenu gminy Jodłowa. Komisja konkursowa w dniu 12 grudnia dokonała oceny prac. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Warsztaty świąteczne

20191210 115822Uczniowie z naszej szkoły w ramach współpracy dwóch Stowarzyszeń "Wspólna Sprawa" z SP NR 1 w JODŁOWEJ i kołem Gospodyń Wiejskich z Zagórza i Dęborzyna, wykonywały świąteczne skrzaty. DZIĘKUJEMY