Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

„Portrety Naszych Nauczycieli” - gminny konkurs plastyczny

Zapraszamy uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu gminy Jodłowa do udziału w Gminnym konkursie plastycznym „Portrety Naszych Nauczycieli”.  Zadaniem konkursu jest przygotowanie prac z wykorzystaniem różnych środków plastycznych.
Więcej informacji w Regulaminie konkursu - w załączniku.

"Odblaskowa szkoła" - pilotażowy program - konkurs

odblaskowaW bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Pilotażowego programu - Konkursu „Odblaskowa Szkoła” - I edycja - 2023 organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie przy współpracy z Podkarpacką Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Konkurs jest koordynowany przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Celem konkursu jest podjęcie przez szkołę różnorodnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym, a także edukacja w zakresie właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia, w tym wyposażenie ich w kamizelki i inne elementy odblaskowe.

Narodowe Czytanie powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

375024393 1039164427104979 6398303397375464687 n

Gminna edycja akcji Narodowe Czytanie 2023

W czwartek 14 września 2023 r. w naszej szkole miała miejsce gminna edycja akcji Narodowe Czytanie zorganizowana we współpracy z GCKiCz w Jodłowej. Na wstępie Pani Dyrektor Aneta Janaś powitała wszystkich biorących udział w wydarzeniu. Wśród nich byli : Wójt Gminy Jodłowa – pan Jan Janiga, Dyrektor GCKiCz w Jodłowej – pan Waldemar Sztogrin, przedstawiciele Gminnej Biblioteki Publicznej, Punktu Doradztwa Rolniczego oraz Klubu Seniora w Jodłowej, Nauczyciele, a także Społeczność Uczniowska klas VI – VIII. Wszyscy spotkali się, by w ramach ogólnopolskiej akcji kontynuować tradycję wspólnego czytania wartościowych  pod względem treści i formy utworów polskich pisarzy.

Gminny Konkurs historyczny „Życie Hugona Kołłątaja i działalność Komisji Edukacji Narodowej”

KON HISTORYCZNYZapraszamy uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Jodłowa do udziału w Gminnym konkursie historycznym "Życie Hugona Kołłątaja i działalność Komisji Edukacji Narodowej"
Szczegóły konkursu w Regulaminie.Link do materiałów:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej#Pierwszy_okres_dzia%C5%82alno%C5%9Bci_