Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

Stypendium Wójta Gminy Jodłowa za rok szkolny 2022/2023

stypendiumW związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego zapraszamy rodziców uzdolnionych uczniów do składania wniosków o stypendium Wójta Gminy Jodłowa za wysokie wyniki w nauce lub osiągniecia naukowe, artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2022/2023.
O stypendium dla ucznia zamieszkującego na terenie gminy Jodłowa wnioskować mogą rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie lub rady pedagogiczne.
Kryteria jakie należy spełnić w przypadku ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce to: średnia ocen z przedmiotów powyżej 5,00 i zachowanie minimum bardzo dobre.
Kryteria jakie należy spełnić w przypadku ubiegania się o stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe to: zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc szczebla powiatowego lub jednego z pierwszych dziesięciu szczebla wojewódzkiego w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, osiągnięcia promujące naszą gminę i zachowanie co najmniej dobre.

Pożegnanie klas ósmych

IMG 20230622 120714

22 czerwca 2023 roku o godz. 12.00 na uroczystej akademii szkolnej spotkali się Absolwenci 2023 roku.

W tej uroczystej chwili, pożegnania szkoły, towarzyszyli Im zaproszeni goście: Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy szkoły, Rodzice oraz Koleżanki i Koledzy z klasy siódmej.

Celem spotkania były przede wszystkim podziękowania, życzenia, ale nie zabrakło też dawki humoru. Były łzy szczęścia i wzruszenia, bo to ostatnie Ich wystąpienie.

Zapisali się w naszej pamięci jako sympatyczni, pracowici, dążący do celu i zaangażowani w życie szkoły na różnych płaszczyznach (naukowych, sportowych, artystycznych oraz charytatywnych). Jesteśmy z Nich dumni.

Życzymy Im takiego samego zapału i aktywności w dalszych etapach edukacji.