Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

Rada Rodziców

radaskladka

Przedwodnicząca:  Beata Milewska-Delikat

Zastępca:  Barbara Materowska

Sekretarz: Anna Janiga

Skarbnik:  Barbara Kapłon

Nr konta Rady Rodziców

Rada Rodziców przy SP NR 1 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
Nr rachunku: 08 8589 0006 0310 0989 8707 0001

Przy wpłatach należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

KLASOWA RADA RODZICÓW

KLASA 
Maria Bator
Krystyna Mróz
Agata Rymut

KLASA I A
Urszula Kaczka
Małgorzata Kapłon
Ewa Bawiec

KLASA I B
Anna Janiga
Bartłomiej Dzik
Monika Świerzbińska
Marzena Wróbel

KLASA II A

Barbara Baran
Magdalena Galus
Sylwia Augustyn

KLASA II B
Katarzyna Wierzgacz
Agata Bator
Justyna Furgał

KLASA III A
Anna Stręk
Weronika Łyczak
Barbara Kumiega

KLASA III B
Maria Szwalec
Agnieszka Warzecha
Mariusz Pacana

KLASA IV A
Wacław Kołczak
Beata Milewska-Delikat
Renata Osielska

KLASA IV B
Renata Mikrut
Iwona Szpak
Agata Warzecha

KLASA V A
Lidia Składanowska
Marta Podrazik
Barbara Materowska

KLASA V B
Ewa Radwan
Agata Chmielowska
Małgorzata Zioło

KLASA VI
Wioletta Warzecha
Beata Frączek
Aganieszka Warzecha

KLASA VII A
Barbara Kapłon
Małgorzata Szot
Urszula Nalepa

KLASA VII B
Iwona Szpak
Beata Warzecha
Małgorzata Ryba

KLASA VIII
Beata Frączek
Anna Rzońca
Magdalena Lech