Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JODŁOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

LP Impreza lub uroczystość Działania Termin realizacji Odpowiedzialni

Uwagi

1.

UROCZYSTA INAUGURACJA
ROKU SZKOLNEGO

montaż słowno-muzyczny 03.09.2018

L. Goleń
M. Serwatka
J. Głaz

SP
gimnazjum

2. NARODOWE CZYTANIE "PRZEDWIOŚNIE" dekoracje, wybranie i przydotowanie fragmentów 07.09.2018 A. Nosal
A. Wołowiec
J. Warzecha
SP
gimnazjum
3. 250 ROCZNICA
KONFEDERACJI BARSKIEJ
udział młodzieży we mszy św. i okolicznościowych uroczystościach 16.09.2018 M. Bodnar SP
gimnazjum
4.

AKCJA
„SPRZĄTANIE ŚWIATA”

sprzątanie obejścia szkoły oraz wyznaczonego terenu 27.09.2018 M. Potyrała
M.Warzecha

 kl. IV-VIII sp

gimnazjum

 5. ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ NA BUDYNKU SP NR 1 odsłonięcie tablicy, pieśni patriotyczne, dekoracja 07.10.2018 L. Goleń
M. Kos
B. Ogu
B. Wójcik
M. Kos
SP
gimnazjum
6. 10 ROCZNICA NADANIA
IMIENIA SZKOLE
montaż słowno-muzyczny,
prezentacje, inscenizacje
26.09.2018 M. Warzecha
M. Serwatka
L. Goleń
kl. 0-VI
7.

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

DZIEŃ PATRONA GIMNAZJIUM

montaż słowno-muzyczny

program artystyczny o Janie Pawle II

15.10.2018

L. Goleń
J. Głaz
M. Warzecha
E. Kołczak
B. Ogu
J. Warzecha
wych. klasy
IIIa i III b

SP
gimnazjum

8.

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA

apel październik 2018 J. Warzecha
D. Parat

kl. I-VIIII
gimnazjum

9. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI montaż słowno-muzyczny
ślubowanie klas I
listopad 2018

A. Nosal
J.Warzecha
L.Goleń
B. Ogu
M. Bodnar
M.Kos
A. Rusztowicz
B. Kapłon
wych. klas I

SP
gimnazjum

10. AKCJA
„GÓRA GROSZA”
akcja charytatywna listopad, grudzień 2018, styczeń 2019 J. Warzecha
M. Warzecha
M. Serwatka

kl. 0-VIII  gimnazjum

11. ANDRZEJKI inscenizacja, wróżby, konkursy, wspólna zabawa (dyskoteka) listopad 2018 wychowawcy klas
SU z opiekunem
 SP
gimnazjum
12. MIKOŁAJKI spotkanie ze św. Mikołajem grudzień 2018 M. Potyrała
A. Wołowiec
SU z opiekunem

SP
gimnazjum

13. SPOTKANIE OPŁATKOWE opłatek w szkole,
wspólne kolędowanie,
wigilia w klasach
 grudzień 2018 ks. K. Szkarłat
ks. Z. Tomasiak
M. Potyrała
K. Bargieł
J. Głaz
A. Bartosz
L. Goleń
wychowawcy klas
SP
gimnazjum
14. "MÓJ TALENT, MOJA PASJA" prezentacja talentów uczniów luty 2019 L. Goleń
M. Kos
SP
gimnazjum
15.

DZIEŃ SENIORA
ZABAWA KARNAWAŁOWA

program artystyczny dla dziadków i zabawa karnawałowa luty 2019 wychowawcy klas 0-III

kl.0-III

16.

ZABAWA KARNAWAŁOWA

dyskoteka

luty 2019

wychowawcy klas
SU z opiekunem
kl. IV-VIII gimnazjum
 17. "PĄCZEK DO AFRYKI" sprzedaż pączków marzec 2019 M. Potyrała
M. Wierzgacz
M. Lachowicz
SP
gimnazjum
 18. DZIEŃ MATEMATYKI   marzec 2019 Z. Szarkowicz
M. Wierzgacz
SP kl. IV-VIII
gimnazjum
19. WYJAZD KL. IV-VI DO KROŚCIENKA
NA SPOTKANIE SZKÓŁ
IM.KS. F. BLACHNICKIEGO
program artystyczny wiosna 2019 wychowawcy
kl.I-VIII
M. Warzecha
M. Serwatka
kl. IV-VIII
20. DZIEŃ ZIEMI, DZIEŃ KSIĄŻKI przedstawienie ekologiczne, konkurs czytelniczy kwiecień 2019 M. Warzecha
A.Wołowiec
A. Nosal
B. Ogu

kl. I-VIII

21. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA

akademia, prezentacja

 kwiecień 2019

A. Bartosz
J. Głaz
L. Goleń
B. Kapłon

SP
gimnazjum
22.

GMINNY DZIECIĘCY KONKURS PIOSENKI "JODŁOWA ŚPIEWA"

prezentacja talentów uczniów SP gminy Jodłowa

maj - czerwiec 2019

L. Goleń
E. Tarasek
A. Rusztowicz
K. Myszkowska

 SP
gimnazjum

23. "BAW SIĘ Z NAMI" zawody sportowe, gry maj 2019 S. Górka kl.I-III
24.

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ SPORTU

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

zawody sportowe;

konkursy, gry

czerwiec 2019

S. Górka
B. Wójcik
J. Warzecha
R. Warzecha
M. Lachowicz
A. Magiera
D. Parat

SP
gimnazjum

 25. PIKNIK RODZINNY
DZIEŃ OJCA I MATKI
program artystyczny dla rodziców, inscenizacje, tańce, loteria, wspólna zabawa czerwiec 2019 wychowawczy
kl. 0-VIII
L. Goleń
M. Kos
B. Wójcik
E. Tarasek
B. Dzik
SP
gimnazjum
26.

DZIEŃ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

prezentacje projektów czerwiec 2019 A. Bartosz
M. Bodnar

gimnazjum

27. TURNIRJ WIEDZY PRZYRODNICZEJ

współzawodnictwo

 czerwiec 2019

E. Kołczak

sp klasy
VII-VIII

28. DZIEŃ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI promocja zdrowej żywności czerwiec 2019 M. Warzecha
wych. klas IV-VIII
sp
29. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO

pożegnanie klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej

czerwiec 2019 J. Warzecha
M. Warzecha
M. Wierzgacz
E. Kołczak
M. Serwatka
L. Goleń

SP
gimnazjum