Konkurs „ZIMOWE KLIMATY” rozstrzygnięty

Krzysztof Garncarz SP3W konkursie fotograficznym „ZIMOWE KLIMATY” wzięło udział ponad 50. uczniów klas IV- VIII z czterech jodłowskich szkół podstawowych.
Jury w składzie:
p. Krzysztof Kosowski – art. Fotografik
p. Aneta Janaś – dyr. Szkoły Podstawowej Nr 1 im ks. F. Blachnickiego w Jodłowej
p. Maria Kos – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 im ks. F. Blachnickiego w Jodłowej
postanowiło nagrodzić następujące osoby:

 

 

 

I miejsce ex aequo:   
Krzysztof Garncarz (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej)
Filip Berkowicz (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej)
II miejsce:
Amelia Kita (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej)
III miejsce ex aequo:    
Aleksandra Podraza (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej)
i  Wiktoria Kita (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej)

wyróżnienia:
Aleksandra Szot (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej),
Milena Górka (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej),
Filip Gomółka (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej),
Bartosz Potępa (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej),
Jakub Siedlik (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej)
Urszula Potocka (Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej)

Gratulujemy!

Dyplomy i nagrody uczniowie mogą odebrać w swoich szkołach. Nagrodą dodatkową dla wszystkich uczestników będzie możliwość udziału w warsztatach fotograficznych poprowadzonych on-line przez p. Krzysztofa Kosowskiego w dn. 12.04. 2021 r. (ok. 30 min.). Dla laureatów i zainteresowanych uczniów możliwe będzie dodatkowe spotkanie po zakończeniu w/w meetu. Sposób przekazania linków i godz. rozpoczęcia warsztatów zostanie ogłoszona po świętach.
                                                                                                                                                                                                                      Maria Kos