Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

rekrutacjaDyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej ogłasza nabór do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.  Wnioski można składać od 2 do 13 marca 2021r.
Formularze dokumentów można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej placówki (załączniki).
W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczały do oddziału przedszkolnego. Rodzice tych dzieci składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Deklarację należy złożyć do 28 lutego 2021r.

Przyjęcia do kl. 1 szkoły podstawowej Nr 1 w Jodłowej:
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej Nr 1 przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie rodzic składa do dnia 28 lutego 2021r. Dokumenty niezbędne do zgłoszenia dziecka można odebrać osobiście w sekretariacie  szkoły lub pobrać ze strony internetowej placówki.

Dzieci z poza obwodu szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodziców. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji można odebrać osobiście w sekretariacie  szkoły lub pobrać ze strony internetowej placówki. Formularze można składać od 2 do 13 marca 2021r.