Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

SZKOŁA


Pewnej daty powstania szkoły jodłowskiej ustalić nie można ...

UCZNIOWIE


We wrześniu 2014 r. odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego.

NAUCZYCIELE


Ciekawe zajęcia rozwijające dla dzieci, nauka języka angielskiego.

RODZICE


Dnia 22.09 br. odbyło się zebranie plenarne Zarządu Rady Rodziców.

Krzyżówka dla miłośników Hobbita

Hobbit"Hobbit" czyli jak dobrze znasz powieść J.R.R. Tolkiena – krzyżówka dla miłośników Hobbita. Zapraszam Was drodzy czytelnicy do rozwiązania krzyżówki dotyczącej powieści J.R.R.  Tolkiena "Hobbit, czyli tam i z powrotem". Krzyżówka znajduje się w załączniku. Na rozwiązanie krzyżówki czekam do 31 maja 2020r. 
                                                                           Zapraszam do zabawy!!!

"EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE"- dofinansowanie

globusMiło nam poinformować iż, działające przy SP Nr 1 w Jodłowej Stowarzyszenie Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Wspólna Sprawa" w Jodłowej otrzymało dofinansowanie na organizację Pikniku "EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE".
Podczas planowanego Pikniku odbędą się konkursy z nagrodami dla dzieci i rodziców, szkolenia tematyczne, Musical przygotowany przez Teatr Katarynka, blok animacji dla dzieci wodne party, szczudlarze i wiele, wiele innych.
Planowanym terminem pikniku była ostatnia niedziela czerwca 2020 roku, jednak ze względu na stan epidemiczny prawdopodobnie data tego wydarzenia ulegnie zmianie.

Gminny konkurs z języka angielskiego

konkurs angielskiegoZapraszamy wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej, z klas IV – VI, do wzięcia udziału w Gminny Konkursie z języka angielskiego „EYE- CATCHING WORDS”. Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu (załącznik).

Konkurs plastyczny „NAJPIĘKNIEJSZE BUDOWLE JODŁOWEJ”

jodlowaZapraszamy wszystkich uczniów z klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej, do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „NAJPIĘKNIEJSZE BUDOWLE JODŁOWEJ”. Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu (załącznik).

 

Wewnętrzne procedury korzystania dzieci z placówki

Jodłowa, 07.05.2020r.

Drogi Rodzicu!

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia , w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych.
  • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
  • Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.


01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  05 KOWEZiU 210  06 ORE 210