Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

SZKOŁA


Pewnej daty powstania szkoły jodłowskiej ustalić nie można ...

UCZNIOWIE


We wrześniu 2014 r. odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego.

NAUCZYCIELE


Ciekawe zajęcia rozwijające dla dzieci, nauka języka angielskiego.

RODZICE


Dnia 22.09 br. odbyło się zebranie plenarne Zarządu Rady Rodziców.

Narodowe czytanie

303819951 637969188041117 1221841085584310737 n3 września 2022 roku odbyła się 11 edycja Narodowego Czytania. Głównym celem Narodowego Czytania jest promocja czytelnictwa jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury oraz wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków poprzez dobór kanonicznych utworów oraz ich prezentację w atrakcyjnej oprawie artystycznej.Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Zostało zainicjowane wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
Nasza szkolna edycja tegorocznej akcji miała miejsce we wtorek 6 września. Pani Dyrektor, nauczyciele i uczniowie zgromadzili się w sali gimnastycznej, by wspólnie słuchać utworów ze  zbioru „Ballady i romanse”.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

IMG 20220901 103928„Im więcej wiedzy posiądziemy teraz, tym trudniej będzie nas pokonać w przyszłości –
o tyle będziemy mądrzejsi”

Uroczysty początek roku szkolnego 2022/23 rozpoczął się Mszą św. o godz. 8:00 w Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej. Następnie cała społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej na akademii. Po krótkim montażu słowno – muzycznym, w którym wzięli udział uczniowie kl. V-VI głos zabrała Pani Dyrektor witając wszystkich zebranych na czele z Wójtem Gminy Jodłowa Panem Janem Janigą i złożyła życzenia na nowy rok szkolny oraz przedstawiła ogólną organizację planu pracy szkoły.  Następnie głos zabrał Pan Wójt, który wręczył powołanie na stanowisko dyrektora szkoły na następną kadencję Pani Anecie Janaś. Na zakończenie wszyscy uczniowie rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Świadczenia dla uczniów - Stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023

stypendia szkolnePrzypominamy że od dnia 1 września 2022 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Wnioski należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2022 r.
Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub pełnoletni uczeń. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o osiągniętych dochodach za miesiąc sierpień bieżącego roku.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 600,00 zł netto.
Wnioski dostępne są w biurze Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej oraz w załączniku.
Szczegółowych informacji udziela biuro CUW Jodłowa w godz. 7:00-15:00, tel. 14 666 57 65.
Kita Katarzyna
                                                                referent ds. księgowych
                                                                Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej


01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  05 KOWEZiU 210  06 ORE 210