Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

SZKOŁA


Pewnej daty powstania szkoły jodłowskiej ustalić nie można ...

UCZNIOWIE


We wrześniu 2014 r. odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego.

NAUCZYCIELE


Ciekawe zajęcia rozwijające dla dzieci, nauka języka angielskiego.

RODZICE


Dnia 22.09 br. odbyło się zebranie plenarne Zarządu Rady Rodziców.

SP! SERCE i POMOC

Program adaptacyjny: "SP! SERCE i POMOC"

Autorski program adaptacyjny dla uczniów klasy IV w ramach projektu Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych SP! SERCE i POMOC

Motto: „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” św. Jan Paweł II

Celem nadrzędnym naszej szkoły jest stworzenie odpowiednich warunków do nauki, zapewnienie uczniom bezpiecznej, miłej i serdecznej atmosfery, pozytywnych przeżyć, poczucia sukcesu oraz usuwanie napięć w sferze emocjonalnej związanych z pobytem w szkole.

Szkolny konkurs „JESTEM BEZPIECZENY NA DRODZE” dla kl. IV-VIII

odblaskowaW ramach programu "Odblaskowa szkoła" zapraszamy uczniów naszej szkoły z klas IV - VIII  do udziału w szkolnym konkursie na temat bezpieczeńtwa w ruchu drogowym „JESTEM BEZPIECZENY NA DRODZE”. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 25 pytań, ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Celem konkursu jest propagowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym, popularyzacja zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze oraz promowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
Więcej informacji w Regulaminie konkursu - w załączniku.

WYNIKI SZKOLNEGO DYKTANDA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

384194031 239896338665407 2881562711238070213 n22 września 2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej odbył się szkolny konkurs ortograficzny z języka niemieckiego "Meister der Rechtschreibung" przeznaczony dla klasy 8, który dotyczył tematyki zawartej w podstawie programowej. Jego celem było podnoszenie umiejętności językowych, a w szczególności poziomu kompetencji w zakresie pisowni w języku niemieckim, sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w niemieckim tekście pisanym, promowanie nauki języka niemieckiego, rozwijanie zainteresowania językami obcymi oraz wspieranie rozwijania kompetencji językowych uczniów.

"Odblaskowe Sprzątanie Świata"

20230925 1246253 GZ Szare Wiewiórki wzięła udział w 30 akcji "Sprzątanie Świata" zorganizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Zuchy wyposażone w rękawiczki, worki oraz kamizelki odblaskowe ruszyli do sprzątania części Jodłowskiego rynku oraz terenu wokół szkoły. Akckja miała na celu kształtowanie nawyków i budowania świadomości ekologicznej oraz bezpieczeństwa pieszych na drodze. Uświadomianie społeczeństwa na temat naszego zdrowia i życia jest bardzo ważne. Dlatego nośmy odblaski będziemy widoczni i bezpieczni.

Gminny konkurs plastyczny dla klas I-III „Noszę odblaski – jestem widoczny – jestem bezpieczny”

odblaskowaW ramach programu "Odblaskowa szkoła" zapraszamy uczniów z terenu gminy Jodłowa z klas I - III  do udziału w gminnym konkursie plastycznym „Noszę odblaski – jestem widoczny – jestem bezpieczny”.
Zadaniem konkursu jest przygotowanie pracy dowolną techniką z wykorzystaniem różnych środków plastycznych. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów idei noszenia elementów odblaskowych oraz promowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Więcej informacji w Regulaminie konkursu - w załączniku.


01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  05 KOWEZiU 210  06 ORE 210