Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

Kadra

Kadra naszej Szkoły to zgrane grono. Tworzący je pracownicy współpracują ze sobą, by stworzyć jak najlepsze warunki do efektywnej edukacji i wszechstronnego rozwoju młodych ludzi zdobywających wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by mogli się oni w pełni realizować w dorosłym życiu.
W Szkole działają następujące zespoły:

DYREKCJA

Nad wszystkim czuwa oraz koordynuje pracę zespołów Dyrekcja, która zapewnia wsparcie uczniom i pracownikom Szkoły.
Dyrektor Szkoły: p. Aneta Janaś
Wicedyrektor Szkoły: p. Alicja Mikrut

dyrekcja

ZESPÓŁ KATECHETÓW

W życiu społeczności szkolnej uczestniczą oraz prowadzą katechezy: ks. dr Zenon Tomasiak i ks. mgr Mateusz Norek.

KSIA

ZESPÓŁ POLONISTYCZNO-HISTORYCZNY

Szacunek do tradycji, znajomość historii Polski i świata, wrażliwość na kulturę słowa, a także fascynujące podróże do świata literatury to priorytety dla nauczycielek historii oraz polonistek: p. Anety Janaś (historia), p. Jadwigi Warzechy (historia), p. Jolanty Głaz (historia, j. polski), p. Anny Nosal (j. polski)  i p. Beaty Ogu (j. polski).

ZESP POLONISTYCZNO HISTORYCZNY

ZESPÓŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNO-PRZYRODNICZY

Panie tworzące zespół biologiczno – chemiczno – przyrodniczy przekazują wiedzę o otaczającym nas świecie i kształtują ekologiczną świadomość młodego pokolenia – p. Maria Kos (biologia i chemia), p. Elżbieta Kołczak (biologia i chemia), p. Maria Warzecha (biologia).

ZESP BIOLOGICZNO

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY

„Matematyka jest królową nauk”. Trudną, ale owocną służbę w jej zakresie sprawują: p. Anna Bartosz (matematyka i geografia), p. Maria Serwatka (matematyka), p. Marta Jędrzejczyk (matematyka), p. Małgorzata Wierzgacz (matematyka).

ZESP MATEMATYCZNO GEOGRAFICZNY

ZESPÓŁ INFORMATYCZNO-TECHNICZNO-FIZYCZNY

Nowoczesne technologie informatyczne i tajniki fizyki stają się bliskie naszym uczniom dzięki zaangażowaniu pań: Renaty Nalepki (informatyka, technika) oraz Zofii Szarkowicz (fizyka, informatyka).

ZESP INFORMATYCZNO

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Nauczyciele wychowania fizycznego: p. Jadwiga Warzecha, p. Stanisław Górka i p. Robert Warzecha nie ustają w wysiłkach mających na celu utrzymanie dzieci oraz młodzieży w świetnej kondycji fizycznej i codziennie udowadniają, że sport to zdrowie.

ZESP WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZESPÓŁ JĘZYKOWY

Bez znajomości języków obcych niemożliwe jest funkcjonowanie we współczesnym świecie. Nasi podopieczni mogą uczyć się języków: angielskiego i niemieckiego. Swoje kompetencje językowe doskonalą dzięki pracy i cierpliwości : p. Anny Magiery (j. angielski) , p. Barbary Wójcik (j. angielski) i p. Katarzyny Nawracaj (j. niemiecki).

ZESP JZYKOWY

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

Panie: Alicja Mikrut, Elżbieta Tarasek, Anna Muszyńska, Aneta Rusztowicz, Aneta Grab-Olszówka, Barbara Dzik i Maryna Nawracaj z życzliwością i w kompetentny sposób wprowadzają najmłodszych w świat nauki szkolnej. Dzięki ich pracy czwartoklasiści rozpoczynający II etap edukacji gotowi są  do zmagań z nowymi wyzwaniami.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

SPECJALIŚCI I ARTYŚCI

Rozbudzanie zainteresowania sztuką i uczniowskich pasji to zasługa p. Leny Goleń (muzyka) oraz p. Marii Kos (plastyka).
Prowadząca bibliotekę szkolną p. Anna Wołowiec niestrudzenie propaguje czytelnictwo i potrafi każdemu uczniowi zaproponować ciekawą, a także stosowną dla niego lekturę.
Tworzący tę grupę nauczyciele zapewniają też fachową pomoc pedagogiczną i logopedyczną: p. Marzena Potyrała (pedagog), p. Elżbieta Tarasek (logopeda), p. Aneta Grab-Olszówka (surdopedagog).

SPECJALICI I ARTYCI

OBSŁUGA I ADMINISTRACJA

Pracownicy administracji i obsługi każdego dnia dbają o dobre funkcjonowanie szkoły, o to, aby było w niej czysto i spokojnie, a uczniowie bezpiecznie wracali do swoich domów – p. Anna Czmil (administracja), p. Danuta Szynal (obsługa), p. Grażyna Szynal (obsługa), p. Katarzyna Wróblewska (obsługa), p. Stanisław Sorys (obsługa).

OBSUGA I ADMINISTRACJA